Latvju zīmju vēstījuma taka Gulbenē, Spārītes parkā

Taka izveidota 2012. gadā pēc pilsētas pārvaldes ierosinājuma, taču jau 2019. gadā zīmes demontētas. Projektu īstenoja Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Spārītes parkā uzstādot astoņpadsmit zīmes. No ozolkoka tās darināja mākslinieks Ivars Vecāns. Zīmes bija veidotas kopā ar to nosaukumiem un skaidrojošiem aprakstiem par to simboliku un funkcijām. Tā kā taka tika radīta kā tūrisma infrastruktūras objekts, tad tika izveidots arī informatīvais buklets ar karti, līdzās nosaukumiem un skaidrojumiem iekļaujot parka veidotāju izvēlētu katrai zīmei raksturīgu tautasdziesmu.

Takā atradās gan tādas plaši pazīstamas zīmes kā Ūsiņš, Ugunskrusts, Māras zīme, Austras koks, Dieva zīme, Jumis, Saules zīme, gan retāk lietotas, piemēram, Ozola zīme, Dzirnavas un Dārziņš, vai pat tādas, kuru, iespējams, vienīgais lietojums šādā interpretācijā arī bijis tikai Spārītes parkā, piemēram, Sidraba krusts, Kodols, Rits, Laidene, Trejdeksnis.
Sidraba krusts. Zīmes apraksts: Uztur un vairo dzīvības spēku. Šeit un turpmāk pievienotās tautasdziesmas katrai zīmei izvēlējušies parka veidotāji. Tās kopā arī zīmju nosaukumiem un aprakstiem bija publicētas gan zīmju vēstījuma takas bukletā, gan redzamas parkā esošajā informācijas stendā.

Laima, laime tam dēlam,
Kas piedzima saulītē,
Tam aug mieži, tam aug rudzi,
Tam aug bēri kumeliņi.

Zīmju taka tika aktīvi popularizēta arī plašsaziņas līdzekļos, atklājot tās tapšanas gaitu. Rakstā, kas publicēts portālā nra.lv, atklāts, ka zīmju takas konsultante bijusi latvju zīmju entuziaste Inta Paeglīte, kura uz topošā parku vietu brauca vairākas reizes, “sajuta vietas enerģētiku un tikai tad izlēma, kādas zīmes, kādā secībā un kurā vietā uzstādāmas”. Apmeklētāji tika aicināti parkā uzstādītajām zīmēm pieskarties, lai sajustu to enerģētisko lauku.
Par spīti darbam un līdzekļiem, kas tika ieguldīti parka izveidē un tā popularizēšanā, kopš 2019. gada zīmes parkā vairs neatrodas. Kā vēstīja Gulbenes novada pašvaldības ieraksts sociālās saziņas vietnē Twitter 2019. gada 7. augustā: “Ilgi gaidītais brīdis ir pienācis – sākušies Spārītes parka labiekārtošanas darbi. Jau šobrīd ir notikusi esošo celmu likvidēšana un tur esošo koka soliņu, tiltiņu, atkritumu urnu un latvju zīmju demontāža.” Parka labiekārtošanas darbi norisinājās Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas "Parki bez robežām" ietvaros. Zīmes parkā uzstādīt atkārtoti nav paredzēts, tās tika nogādātas Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrā.

Taka fotografēta 2017. gadā.
Mārteņa zīme.
Zīmes apraksts: Noņem negatīvo iedarbību

Dzeltenā cielaviņa,
Meties laivas galiņā,
Es tev došu zelta airi,
Iries pati maliņā.

Ugunskrusts.
Zīmes apraksts: Nodrošina aizsardzību

Tāļu, tāļu es redzēju
Linu lauku līgojot.
Dod, Dieviņi, man aiziet,
To liniņu tecenāt.

Dārziņš.
Zīmes apraksts: Palīdz visam atgriezties paredzētajā lietu kārtībā

Trim stariem upe tek,
Zelta zirni gūstīdama;
Trim ceļiem tautas jāja
Man’ augumu lūkoties.

Dieva zīme.
Zīmes apraksts: Palīdz rast labāko risinājumu, saņemot Dieva palīdzību

Dieviņš gāja bišu sēt
Ar sidraba sētuvīti;
Es Dieviņu mīļi lūdzu:
Sēj man vienu birzumiņu.

Jumis.
Zīmes apraksts: Vērš lietas un norises uz labu

Ņem, bāliņ, sirmu zirgu,
Apjāj savu tīrumiņu,
Lai Jumīti tu saņemtu
Tīrumiņa galiņā.

Māras zīme.
Zīmes apraksts: Sargā un gādā par cilvēku un ģimeni

Apskaties, mīļā Māra,
Maltuvē iegājusi,
Atradīsi dzirnaviņas,
Pret Saulīti ritinot.

Zalktis.
Zīmes apraksts: Līdzsvaro cilvēka dzīves dažādās jomas

Augstāk dzied cīrulītis
Par visiem putniņiem;
Gudrāks laimes lēmumiņš
Par visiem padomiem.

Saules zīme.
Zīmes apraksts: Saglabā saiti ar mūžīgo ritu

Saule brida rudzu lauku,
Sidrabiņu sijādam’;
Es pacēlu priekšautiņu,
Man piebira sidrabiņ’.

Laimas zīme.
Zīmes apraksts: Harmonizē attiecības starp cilvēkiem

Tā bij mana brāļa sēta,
Kur deviņi vītoliņi;
Cauri gāju astoņiem,
Devītā pušķojos.

Austras koks.
Zīmes apraksts: Uztur pasaules lietu kārtību

Par jūriņu, par Daugavu
Saulītei roku devu,
Man piebira pilni pirksti
Dimantiņa gredzentiņu.

Trejdeksnis.
Zīmes apraksts: Nodrošina dabas enerģiju pareizu plūdumu

Trim kārtām rozes zied
Manā rožu dārziņā;
Trim kārtām tautas jāja
Manu rožu lūkoties.

Ozola zīme.
Zīmes apraksts: Koncentrē un līdzsvaro spēkus

Dimdi, dimdi, ozoliņi,
Visi tavi zari dimd,
Visi tavi zari dimd,
Visas zaru pazarītes.

Dzirnavas.
Zīmes apraksts: Regulē kopējo norišu pareizu darbību

Man dziesmiņu pieci pūri
Ābelīšu dārziņā.
Ik dziesmiņu izdziedāju,
Satin’ dziesmu kamolā.