Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parks Siguldas pagastā

Ar Sokrata tautskolu saistītais Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parks Siguldas pagastā izveidots 2010. gadā. Lai arī parka galvenais mērķis nav latviskā ornamenta izzināšana un popularizēšana, šī ir viena no vietām, kur latviskā ornamenta lietojums vizuāli realizēts visdaudzveidīgāk un radošāk. Zīmju lietojums parkā īstenots pēc mākslinieku Gintas un Andra Strēļu ieceres, taču ne zīmju nosaukumi, ne skaidrojumi parkā nav uzstādīti. Parks izveidots pēc Sokrata tautskolas vadītājas Elvitas Rudzātes idejas, ko rosinājusi parka atrašanās vietā piedzīvota vīzija. Kā norādīts Sokrata tautskolas mājaslapā, tā izveides mērķis ir “palīdzēt cilvēkiem iepazīt pašiem sevi, sniedzot iespēju apzināties un izprast savu problēmu cēloņus, piesaistītos stresus un negatīvās rakstura īpašības un ar pozitīvo domu, kā arī ar Latvju zīmju un dabas dziedinošo spēku uzlabot savas dzīves kvalitāti.”

Plašajā parka teritorijā ir daudz un dažādu apskates objektu. Zīmes parkā ir gan no metāla, gan veidotas, iegrebjot kokā. Zīmju lietojums īpaši krāšņs ir Sevis izzināšanas labirintā un Atbrīvošanas baznīcā jeb Dievību istabā. Sevis izzināšanas labirintā atrodas Patiesības, Tikumības, Miera, Spēka, Brīvības, Ziedošanas, Ticības, Piedošanas un Mīlestības altāri, kas rotāti ar zīmēm. Labirints veidots kā vieta, kur “parka apmeklētājs var atbrīvoties no tām rakstura īpašībām, kuras kavē garīgo attīstību un sevis pilnveidošanu, izejot labirintu ir iespēja izzināt un attīstīt pozitīvās īpašības, līdz ar to uzlabojot dzīves kvalitāti”. Savukārt Dievību istabā, kurā izvietoti krēsli ar zīmēm, kas simbolizē latviskās dievības, “ir iespēja apzināties un izprast savu problēmu cēloņus un tos transformēt mīlestības enerģijā”.
Parka apmeklējums piedāvā sinkrētisku pieredzi, ļaujot ielūkoties ne vien savdabīgi īstenotā latviskā kultūras mantojuma materializēšanā, bet arī citu pasaules reliģiju un ezoterisku ideju interpretāciju dabas un cilvēka radošās darbības kopsakarā. Par aktīvu apmeklētāju mijiedarbību ar objektiem parkā liecina atstātie ziedojumi – akmentiņi, sveces, saldumi, nelielas ikonas.
Parka idejas realizēšanai papildus Sokrata tautskolas finansējumam ieguldīti arī Eiropas Savienības līdzekļi, kas piesaistīti no lauksaimniecības un zivsaimniecības fondiem. Šāds līdzekļu izlietojums raisījis diskusijas plašsaziņas līdzekļos par to lietderīgumu.

Parks fotografēts 2021. gadā.
Patiesības altāris

Tikumības altāris

Tikumības altāris

Miera altāris

Miera altāris

Ziedojums Miera altārim

Spēka altāris

Spēka altāris