Enerģētisko zīmju taka Pokaiņos

Taka izveidota 2015. gadā Naudītes pagastā Pokaiņu meža teritorijā, kurš pazīstams ar īpatnējiem akmens krāvumiem, kas gadu gaitā piesaistījuši daudzskaitlīgas ezoteriskas interpretācijas.

Pokaiņos zīmes uzstādītas arī senāk, piemēram, sols, kas veidots Māras krusta veidā, un stabs ar Lielvārdes jostas motīvu, tomēr zīmju taka ir viens no nesenākajiem teritorijas papildinājumiem. Mežu apsaimnieko AS "Latvijas valsts meži", iespējams, ka taka izveidota, cenšoties piesaistīt jaunus apmeklētājus Pokaiņiem. No izstādē redzamajiem astoņiem zīmju parkiem, šī ir vienīgā vieta, par kuras apmeklējumu tiek iekasēta ieejas maksa.

Takā uzstādītas astoņas zīmes: Mārtiņa, Akas, Jumja, Māras, Austras, Dieva, Ūsiņa un Meteņu, sniegts arī plašs zīmju apraksts. Turpat blakus zīmēm iekārtots Zodiaka zīmju aplis.

Taka fotografēta 2021. gadā.

Enerģētisko zīmju taka

Skats uz taku

Jumja zīme.
Zīmes apraksts: Par Jumi sauc dabā radušos dvīņus – divas kopā saaugušas vārpas, ābolus, divus rieksta kodoliņus vienā čaumalā. Jumis ir auglības un pārticības zīme, ar kuru saistīti dažādi pļaujas un ražas rituāli. Jumim viss padodas divkārši. Senie ticējumi vēsta – tam, kas atrod Jumi, ir laime. Zīmi bieži ieauda jostās, iecirta virs durvīm, pagrabiem, mājas spāru galos, tā nodrošina sētai bagātību un pārticību

Māras zīme

Dieva zīme.
Zīmes apraksts: Dieva zīme simbolizē gaismu, tiekšanos uz pilnību un attīstību. Dievs – radītājs – ir devis likumus, pēc kuriem dzīvot. Atbilstoši šai zīmei mūsu senči veidoja māju jumtus, tādējādi dzīvojot zem Dieva zīmes. Dieva zīme ir ģimenes simbols – māte, tēvs, bērns. Tā simbolizē arī pagātni, tagadni, nākotni. Zīme piesaista dievišķos un radošos spēkus, palīdz rast labāko risinājumu, saņemot Dieva padomu

Ūsiņa zīme.
Zīmes apraksts: Gaismas dievs Ūsiņš atslēdz vārtus vasarai, atnes gaismu un siltumu. Ar Ūsiņa dienu sākas vasara. Ūsiņa dienas simbols ir kumeļš – gan Dieva spēka, gan cilvēka enerģija. Ūsiņš gādā par zirgiem un bitēm, nes veiksmi ceļā, sakārto dabu un norises cilvēka dzīvē. Šī zīme dod spēku vārgajiem un dziedē slimos

Meteņu zīme.
Zīmes apraksts: Laikā, kad īsās ziemas dienas kļūst garākas, un laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus – pavasara gaidīšanas svētkus. Meteņu zīme ir pavasara atnākšanas simbols, visa jaunā sākums. Tā ir pāreja no iekšējā miera uz kustību, un darbību ārējā pasaulē. Dvēsele ir pilna ar gaišām domām, sirdī valda prieks un cerība

Akas zīme

Mārtiņa zīme.
Zīmes apraksts: Mārtiņa zīme ir rudens ražas un pārticības zīme. Mārtiņdiena tiek svinēta, kad raža ir novākta. Tad zemnieki senlaikos kāva gaili un ziedoja dievībai Mārtiņam, tā cerēdami uz labu ražu arī citgad. Mārtiņa zīme ir arī gaismas un uguns simbols, jo gada tumšajā laikā gaisma un siltums ļaudīm ļoti ir vajadzīgs

Sols Pokaiņu meža teritorijā Māras krusta veidā

Enerģētisko zīmju takai blakus iekārtotais Zodiaka zīmju aplis

Izstāde