Līgo parks Stopiņu pagastā

Pirmais akmens parkā, ar tā nosaukumu Līgo uzstādīts 1988. gadā. Pārējie akmeņi ar zīmēm tapuši gadu gaitā. Gan parka idejas autors, gan akmeņu izveidotājs ir tēlnieks Uldis Sterģis.

Ugunskura vieta un skats uz parkā uzstādītajiem akmeņiem

Ideja par parka izveidi tēlniekam radusies pēc kādām sovhoza “Ulbroka” Jāņu svinībām. Nākamajā rītā tapusi doma par Līgo laukumu, kura centrā būtu liels akmens ar Saules rakstu. Vispirms Uldis Sterģis devies uz vietējo ciema padomi, bet tur viņa priekšlikums noraidīts, taču to aizrautīgi atbalstījusi sovhoza ekonomiste Biruta Zvaigznīte. Pirmais solis bijis vietas meklēšana, atceras Uldis Sterģis:

“Jāsameklē vieta, pie kolhoza kantora iesēžamies vilītī – armijas mašīna tāda. Tur bija šoferis, Biruta Zvaigznīte, laikam agronoms, es. Nu ko, brauksim gar ezera krastu, kaut kā tā braucam no tā kantora un piebraucam, skātamies tāda pļaviņa, ozoli, izkāpjam ārā un visi vienbalsīgi – te! Kurš pirmais pateica, nezinu, bet visi saprata, te jābūt. Un vieta ir atrasta! Un vieta ir skaista! Netālu no kantora, arī tas ir svarīgi. Un zeme jau toreiz nepiederēja cilvēkiem, nodota sovhozam, un tas varēja rīkoties, ko grib.”

Uldis Sterģis 15.10.2017., intervējusi Digne Ūdre

Zīmju akmeņi parkā tapuši bez atlīdzības. Iemaņas Uldis Sterģis attīstījis, strādājot ar kapakmeņiem. Cilvēki taujājuši pēc kā latviskāka, tādēļ ierasto ozollapu vai rudzu vārpu vietā tēlnieks piedāvājis latviskos rakstus.

Parkā uzstādīti divi akmeņi ar Austras koku, divi akmeņi ar Saulīti, divi ar Ugunskrustu un trīs ar Auseklīti. Uldis Sterģis uzskata Līgo parku par latviešu tautas atmodas simbolu. Ideja par parku radusies Trešās atmodas laikā, tādēļ arī parkā uzstādīti veseli trīs akmeņi ar Auseklīti. Komentējot Auseklīša popularitāti atmodas laikā, Uldis Sterģis stāsta:

“Mūsu tauta bija pēc kaut kā izslāpusi. Auseklītis ir rīta zvaigzne. Kā tur bija tautasdziesmā:

Mēnestiņis zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā,
Visas bija vakarā,
Auseklīša vien nebija.

Auseklītis ir jauns rīts. Bet tas tiešām bija milzīgs Ausekļu bums, grandiozs! Auseklis kļuva par latviešu tautas atmodas simbola zīmi.”

Uldis Sterģis 15.10.2017., intervējusi Digne Ūdre

Akmeņu lielums un no tā izrietošie zīmju izmēri tēlniekam bijuši ļoti svarīgi, jo darbam bijis jābūt spēcīgam: “Faktiski ar šiem akmeņiem es gribu pateikt, ka mūsu tauta ir liela, ārkārtīgi spēcīga tauta. Ne jau lielumā, bet garā, ka mums ir ārkārtīgi spēcīgas saknes – kā ozolam.”

Uldis Sterģis 15.10.2017., intervējusi Digne Ūdre

Saules zīme

Par zīmju labvēlīgo ietekmi Uldis Sterģis ir pārliecināts: “Kas ir svarīgi, mūsu vecvectēviem šie latvju raksti bija svētās Dieva zīmes. Un mūsu sentēvi viņiem ticējuši tāpat kā buramajiem vārdiem, un katram no viņiem bija sava nozīme un sava vieta. Raksti aizsargā.”

Uldis Sterģis 15.10.2017., intervējusi Digne Ūdre

Ugunskrusts

Auseklītis

Pūdele ar Auseklīšiem

Austras koks

Austras koks

Izstāde