Latvju zīmju parks Leimaņu pagastā

Pirmās zīmes pie Leimaņu tautas nama uzstādītas 2008. gadā. Ideja par zīmju parku radusies reizē ar parka labiekārtošanas darbu uzsākšanu, kad nolemts ne vien stādīt kokus un krūmus, bet arī uzstādīt latvju zīmes. Doma par zīmēm parkā pieder projektētājai Ingai Šmitei, taču projektu īstenojusi un aizvien par parku un zīmēm rūpējas biedrības “Akācija Pluss” vadītāja un kādreizējā Leimaņu tautas nama darbiniece Inita Lāce. Zīmju uzstādīšana noslēdzās 2018. gadā, kopā uzstādītas vienpadsmit zīmes, un tās visas veidojis galdnieks Dainis Vecums.

Finansējums parka izveidei iegūts, pateicoties gan biedrības “Akācija Pluss” aktivitātēm, gan pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Pirmās zīmes uzstādītas ar vietējo iedzīvotāju atbalstu. Kokmateriālus atveduši mežsaimnieki, ar nepieciešamo tehniku – traktoriem un pacēlājiem – palīdzējusi vietējā zemnieku saimniecība, atceras Inita Lāce: “Vietējie zemnieki, ļoti daudzi, saziedoja pirmajām trīs zīmēm naudiņu. Pirmās trīs zīmes – Jumis, Dievs un Austras koks – ir par saziedoto zemnieku naudiņu. Ne tikai zemnieku, bet arī vietējo iedzīvotāju.”

Inita Lāce 15.07.2021., intervējusi Digne Ūdre

Zalktis. Zīmes apraksts: Mājas aizsardzības un gudrības simbols

Zīmes parkā salāgotas ar koku un krūmu apstādījumiem, piemēram, pie Pērkona zīmes, kas veidota karuseļa veidā, iestādīti kruzuļainie vītoli, kas atgādina zibeni. Stāsta Inita Lāce: “Ūsiņš ir zirgu un pavasara zīmīte, līdz ar to tur ir iestādītas dzeltenās forsītijas, un tās zied pie Ūsiņa pavasarī. Pie Zalkša ir iestādīti kastaņi. Zalktis ir gudrībiņa un aizsardzība, kastanis arī, starp citu. Kastanīšus liek kabatā, nēsā līdzi aizsardzībai.”

Inita Lāce 15.07.2021., intervējusi Digne Ūdre

Leimaņu Latvju zīmju parka idejas īstenotāja Inita Lāce pie Saules zīmes

Parku uztur pašvaldība, bet par zīmēm rūpējas biedrība, arī par to restaurēšanu, paskaidro Inita Lāce: “Tagad notiek zīmju restaurācija, jo nekas jau nav mūžīgs. Mums bija tāda iecere, stāstījām, jā, mēs taisīsim no ozola koka, tas ir mūžīgs un viņš ilgi saglabāsies. Nekas mums nesaglabājās ilgi.”

Inita Lāce 15.07.2021., intervējusi Digne Ūdre

Parka informācijas stends, fonā Leimaņu tautas nams

Tehniskos labojumus veic meistars, bet citādi zīmju uzturēšana, piemēram, pārkrāsošana ir Initas Lāces un biedrības “Akācija Pluss” ziņā, kas ir apliecinājums tam, ka, lai arī zīmju parka izveides process ir noslēdzies, ar to saistītie darbi vēl aizvien saliedē vietējos iedzīvotājus. Parks līdzās košajam tautas namam kļuvis par Leimaņu atpazīstamības zīmi, kas pulcē apmeklētājus arī no attālākām Latvijas malām. Inita Lāce zīmju parkā vada ekskursijas, taču tas uzrunā arī nejaušus garāmbraucējus:

“Cilvēki, kad brauc garām, ierauga, apstājās, brauc, skatās. Ļoti bieži daudzi brauc bez pieteikšanās. Ģimenes ar riteņiem brauc pa vasarām, grupiņas, piebrauc, apskatās, izstaigā visu, padzer te tēju, atpūšas pie galdiņa. Skolnieki brauc mācību ekskursijās.”

Inita Lāce 15.07.2021., intervējusi Digne Ūdre
Dieva zīme. Zīmes apraksts:

Simbolizē debesis kā pasaules jumtu. Dievišķās izziņas veicinātāja, gaismas enerģijas avots

Māras krusta dzirnaviņas. Zīmes apraksts:

Mīļums, svētība, dod drošību, dziedina, nes veiksmi. Ģimenes pavarda sargātāja un sievietes aizbildne

Māras krusta apraksts

Austras koks. Zīmes apraksts: Cilvēces zināšanu simbols, kas parāda pasaules kārtības tiekšanos uz augšu. Zīme apvieno senčus, mūs un mūsu bērnus, pagātnē, tagadnē un nākotnē

Pērkona zīmes karuselis. Zīmes apraksts: Latviešu mitoloģijā simbolizē gaismu, uguni, veselību un labklājību

Ūsiņš. Zīmes apraksts:

Gaismas un dzīvības simbols, kas atslēdz vārtus vasarai. Gādā par zirgiem un bitēm, nes veiksmi ceļā

Saules zīme. Zīmes apraksts:

Auglības, mūžīgās kustības un dzīvības simbols, visa zinātāja un redzētāja

Zvaigznes zīme. Zīmes apraksts:

Simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu. Sargā no tumsas spēkiem

Jumis. Zīmes apraksts:

Nes auglību, svētību, bagātību. Ģimenē labklājība un pārticība

Jāņa zīme. Zīmes apraksts:

Vīrišķā spēka, aktivitātes un auglības simbols. Vasaras saulgriežu zīme, kas ataino sauli visaugstākajā punktā virs zemes

Parka plāna projekts

Izstāde