Brīvkalnu taka Veselavas pagastā

Taka, kas pazīstama arī ar Brīvnieku nosaukumu, izveidota 2013. gadā, pateicoties vietējo māju saimniekam Andrim Actiņam, kurš to ierīkojis savā īpašumā. Pakalnu un vairāku dīķu ieskautas, takā izveidotas astoņpadsmit zīmes, kokā grebtu pūču tēli, akmens piramīda un citi apskates objekti. Ar idejām takas izveidē palīdzējuši mākslinieks Valdis Celms un folkloriste Janīna Kursīte. Kā norādīts taku popularizējošā rakstā, Brīvnieki ir Andra Actiņa vectēva mājas, ko pats saimnieks uzskata par enerģētiski spēcīgu vietu: “To, ka īstā vieta izraudzīta gan akmeņu piramīdai, gan latvju zīmēm, apliecinājuši arī daudzi zintnieki un teikuši, ka šai apkārtnei ir spēcīga enerģētika.”

Brīvnieku māju akmens

Papildus privātajam finansējumam un sadarbībā ar sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centru “Ieva” takas un dīķu sakārtošanai piesaistīti līdzekļi no Eiropas Zivsaimniecības fonda.

Parkā izvietotās zīmes veidotas no koka. Katrai zīmei pievienots nosaukums. Kā redzams šajā un arī citos piemēros, līdzekļi ir nepieciešami ne tikai parka izveidošanai, labiekārtošanai un zīmju uzstādīšanai, bet arī regulārai parka sakopšanai un zīmju atjaunošanai. Ne vienmēr šādi darbi bez papildu finansējuma ir īstenojami, tādējādi, laikam ejot, arī zīmes lēnām iet bojā.

Taka fotografēta 2018. gadā
Saule

Dzīvības zīme

Akmeņu piramīda

Mārtiņzīme

Dzīvības zīme

Uz salas paslēpies Ūsiņš

Jumis

Zalktis

Ugunskrusts

Izstāde