EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un izpratnē (LZP)

Projekta vadītāja: Sanita Bērziņa-Reinsone

Projekta Nr.: lzp-2018/1-0073

Projekta īstenošana: 31.08.2018.–31.12.2021.

Projekta finansējums: EUR 300 000

Projekta mērķis ir sniegt būtisku ieguldījumu starpdisciplinārajā autobiogrāfisko naratīvu pētniecības nozarē, rakstītu autobiogrāfiju analīzē izmantojot gan kvalitatīvo izpētes paradigmu, gan digitālo humanitāro zinātņu teksta analīzes metodes. Izmantojot kombinētu metodoloģisko pieeju, tiks radīts plašs un līdzšinējos pētījumus papildinošs interpretatīvais ietvars gan rakstīto autobiogrāfisko naratīvu izziņā, gan atmiņu pētniecības jomā kopumā. Pētījuma pamatā ir digitāls rakstītu autobiogrāfisku naratīvu korpuss, kurā iekļautas dienasgrāmatas, atmiņas un autobiogrāfijas, ko latviešu valodā rakstījuši dažādu paaudžu cilvēki ar atšķirīgu sociālo, kultūras un izglītības līmeni 20. gadsimtā.

Projekta publicitāte un akadēmiskās aktivitātes apkopotas: Google Doc tabulā

Sociālie konti:

Pēdējo reizi labots: 24.02.2022 13:10:44