EN in English

Laistuos kai sauleite Juoņu dīnys reitā. (LFK 509, 2016)

Rīgā notiks 12. starptautiskā jauno folkloristu konference (YoFo)

No 13. līdz 15. septembrim Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā notiks 12. starptautiskā jauno folkloristu konference "Beyond the Field: Fieldwork in the 21st Century", kurā piedalīsies vairāk kā 30 jaunie jomas pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Itālijas, Ungārijas, Bulgārijas un Indijas.

Vieslekcijas lasīs Helsinku Universitātes lektore Ulla Savolainena (referātu "The Field of Memory Culture: Ingrian Finns’ Historical Experiences through Multiple Media and Times") un Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Klāvs Sedlenieks (priekšlasījumu "In Search for Unknown Unknowns. Why Fieldwork is still the Way!").

Konferences programma un referātu anotācijas atrodamas: https://lulfmi.lv/files/YoFo2023.pdf un https://en.lfk.lv/yofo2023

Pasākumu apmeklēt aicināti visi interesenti!

Konferenci rīko LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve.

Konferences norisi atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis"), Valsts kultūrkapitāla fonds un projekts "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008), kas tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" ietvaros.

Pēdējo reizi labots: 15.11.2023 20:49:12