EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

Projekts "Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums".

Projekta Nr.: lzp-2020/1-0096.

Projekta īstenošanas laiks: 2021–2023.

LU LFMI pētnieku zinātniskā grupa: Gatis Ozoliņš (vadītājs), Ieva Tihovska (galvenā izpildītāja), Rita Grīnvalde, Sanita Reinsone, Māra Vīksna (izpildītājas), Elīna Gailīte, Justīne Jaudzema (izpildītājas, studējošās).

Projekta mērķis ir dokumentēt un interpretēt mūsdienu stāstījumus par pilsētu, atklājot tos kā nozīmīgu pilsētas kultūras, vēstures un attīstības daļu. Izmantojot diferencētu metodoloģisko pieeju, lokālais urbānais mantojums un identitātes tiks izzināts, pētot pilsētu iedzīvotāju stāstītās pieredzes un sevis dokumentēšanu, kā arī vietējo kopienu kultūras prakses. Ģeogrāfiski projekta uzmanība pievērsta Pārdaugavai – Rīgas vēsturiskajam rajonam Daugavas kreisajā krastā, kas pēdējā laikā saskaras ar ievērojamām izmaiņām pilsētas attīstības un iedzīvotāju aktivitātes ziņā. Projekta laikā stāstījumi par pilsētu un kopienu kultūras prakses tiks apkopotas un dokumentētas gan ar kvalitatīvām, gan kvantitatīvām metodēm, veicot (1) lauka pētījumu – daļēji strukturētas kvalitatīvās intervijas; (2) etnogrāfiskās tiešsaistes aptaujas, izmantojot multimodālu digitālo anketēšanas platformu; 3) arhīvu izpēti.

Projekta zinātniskie rezultāti (starptautiski recenzēti akadēmiskie raksti un prezentācijas starptautiskās konferencēs) tiks likti lietā, lai sniegtu ieguldījumu akadēmiskajos pētījumos par pilsētas jēdziena daudzveidību. Citi projekta rezultāti (izstāde, interaktīva tiešsaistes stāstu karte un populārzinātniskas publikācijas) ar iegūtajām zināšanām iepazīstinās plašāku sabiedrību un jo sevišķi vietējās kopienas, nodrošinās instrumentus daudzkultūru izglītībai un būs noderīgs avots kultūrizglītībai, ilgtspējīgai pilsētvides plānošanai un lokālajam tūrismam.

Pēdējo reizi labots: 03.03.2022 15:45:01