EN in English

Styprys kai gaiļs. (LFK 508, 1935)

Latviešu pasaku un teiku paralēlais korpuss latviešu un vācu valodā (DAAD, KKF 2012)

pasakas.lfk.lv

Projekts paredz publicēt daļu no P. Šmita "Latviešu pasakām un teikām" (13.-15. sējumu) divvalodu paralēlajā korpusā latviešu un vācu valodā. Tas būs pieejams bez maksas.

Projektā iesaistītās personas: Guntis Pakalns (LFK), Ilmārs Poikāns (AiLab), Kristīne Pokratniece (AiLab), Sanita Reinsone (LFK), Valters Rostoks (AiLab), Austris Grasis.

LU LFMI sadarbības partneri: LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija, Getingenes Zinātņu akadēmijas "Pasaku enciklopēdijas" arhīvs.

Projektu atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem.

Projektu atbalsta arī Kultūrkapitāla fonds, LU MII un LU LFMI.

Informācija par "Latviešu pasaku un teiku" krājumu un tulkojumu

Folklorista Pētera Šmita apkopotais "Latviešu pasaku un teiku" krājums 15 sējumos latviešu folkloristikas vēsturē ir vērienīgākais vēstītājas folkloras tekstu apkopojums. 1998. gadā LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija šos tekstus elektronizēja (sk. http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/)

1994. gadā Vācijā, Getingenē Zinātņu akadēmijas darba grupas "Pasaku enciklopēdija" arhīvā pētnieks Guntis Pakalns tika iepazīstināts ar šī krājuma tulkojumu vācu valodā. Desmit gadus vēlāk G. Pakalns ieradās šajā arhīvā, lai veiktu detalizētu tulkojuma izpēti un izzinātu iespējas sadarbībai ar "Pasaku enciklopēdijas" arhīvu šī tulkojuma digitalizēšanā. Sadarbība izdevās veiksmīga — Getingenes arhīva darbinieki ar rakstāmmašīnu rakstīto manuskriptu kopēja un sējumu pa sējumam sūtīja uz Rīgu.

Kopš 2003. gada ar VKKF atbalstu ir veikta vācu tulkojuma 13., 14., 15. un 1. sējuma tekstu ievadīšana datorā. 2012. gada sākumā projektam finansējumu piešķīra Vācijas-Latvijas augstskolu birojs. Par šiem līdzekļiem tiks izveidota tiešsaistes versija un veikta vācu un latviešu valodas korektūra. 2012. gada beigās tiks tiešsaistē publicēts paralēlais tekstu korpuss, kur būs atrodamas "Latviešu pasaku un teiku" 13.-15. sējums latviešu un vācu valodā.

Pēdējo reizi labots: 24.02.2022 12:18:23