EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Latviešu folkloristika (1945–1985) (LZP)

Projekta Nr.: lzp-2018/2-0268

Projekta vadītājs: Toms Ķencis

Projekta īstenošana: 01.12.2018.–30.11.2020.

Projekta finansējums: EUR 200 000

Projekts ir veltīts refleksīvai latviešu folkloristikas vēstures izpētei laikposmā no 1945. līdz 1985. gadam. Pētījuma objekts ir folkloristikas zinātnes un ar to saistītās kultūras dzīves paralēlā attīstība Padomju Latvijā un latviešu trimdas kopienās. Uzmanība tiks pievērsta institucionālajai vēsturei, nozīmīgākajiem folkloras pētījumiem, to teorētiskajai bāzei un starpkaru perioda pēctecībai; tiks aplūkota folkloristikas saistība ar mākslu un ideoloģiju, personību un organizāciju loma latviešu folkloristikā, kā arī folkloras nozīme dievturu reliģiskās kopienas darbībā. Pētījums ir likumsakarīgs turpinājums iepriekšējam LZP grantam “Latviešu folkloristikas vēsture starpkaru periodā”. Pētījuma mērķis ir radīt jaunas zināšanas folkloristikas nozares attīstībai, nemateriālā kultūras mantojuma politikai un Latviešu folkloras krātuves materiālu pieejamībai. Tas piedāvā jaunu starpdisciplināru pieeju nesenās vēstures studijām.

Pēdējo reizi labots: 24.02.2022 13:12:13