EN in English

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. (LFK 941, 1884)

Projekts: "Kapacitātes veidošana datos balstītai kultūras mantojuma pārvaldībai Ukrainā" ("Capacity building for data-driven cultural heritage management in Ukraine") (Data4UA)

Projekta Nr.: 2023-1-LV01-KA220-HED-000166558

Īstenošanas laiks: 01.11.2023. – 30.04.2025.

Kopējais projekta finansējums: 120 000 EUR

Projekta koordinatore LU LFMI: Rita Grīnvalde

Projekta darba grupa: Elīna Gailīte, Līva Ostupe, Sanita Reinsone

Projekta partneri: Ļvivas Politehniskā nacionālā universitāte (Ukraina), Space4CC (Grieķija/Norvēģija), Ļubļanas Universitāte (Slovēnija)

Mājaslapa: www.data4ua.eu

Projekta galvenie mērķi ir novērtēt augstākās izglītības iestāžu un sabiedrības veiktos pasākumus, reaģējot uz ārkārtas situācijām kultūras mantojuma jomā Ukrainā, uzlabot augstākās izglītības darbinieku un studentu zināšanas un prasmes kultūras mantojuma aizsardzībā, kā arī izpētīt augstākās izglītības iestāžu lomu sabiedrības reaģēšanas veicināšanā uz ārkārtas situācijām kultūras mantojuma jomā.

Ņemot vērā Ukrainā notiekošo karu, projekts ir paredzēts, lai atbalstītu un stiprinātu kultūras mantojuma datu pārvaldību, īpašu uzmanību pievēršot kultūras mantojuma izglītības un apmācības sistēmām. Tā kā karš un bruņoti konflikti turpina apdraudēt kultūras mantojumu pasaules mērogā, digitālajām tehnoloģijām ir izšķiroša nozīme šo nenovērtējamo vērtību saglabāšanā un aizsardzībā. UNESCO ir uzsvērusi šo faktu dokumentā “Kultūras daudzveidības aizsardzība un saglabāšana digitālajā laikmetā”. “Data4UA” pievēršas Eiropas augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem un studentiem, sniedzot viņiem iespējas paplašināt savas kompetences, jo īpaši iedzīvotāju radīto digitālo kultūras mantojuma datu jomā un digitālās pārvaldības apmācībā. Projekts ietver virkni interaktīvu mācību aktivitāšu, kas balstītas uz prototipa modeli kultūras mantojuma datu ekosistēmu bagātināšanai, kur nozīmīgs arī sabiedrības ieguldījums.

Pēdējo reizi labots: 10.06.2024 13:20:12