EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Jaunas pieejas latviešu folkloristikas vēsturei

Projekta Nr.: lzp-2020/2-0315

Projekta vadītāji: Dr. phil. Toms Ķencis un Dr. philol. Rita Grīnvalde

Projekta īstenošana: 01.12.2020.–30.12.2021.

Projekta finansējums: EUR 100 391

Projekta komanda: Dr. philol. Ieva Garda-Rozenberga, Dr. philol. Aigars Lielbārdis, Dr. philol. h. c. Māra Vīksna, Mg. art. Digne Ūdre, Bc. philol. Arta Krūze, Mg. philol. Ilze Ļaksa-Timinska.

Projekta apraksts
Projekta uzmanības centrā atrodas folkloristikas nozares nozīmīgākā institūcija – Latviešu folkloras krātuve, un tās kolekcijas, personības, pētnieciskā un sabiedriskā darbība padomju okupācijas laikā. Projekta mērķis ir atklāt jaunas un efektīvas pieejas nozares vēstures pētīšanai un zināšanu apritei. Projekta uzdevumos ietilpst gan jaunas, starptautiski nozīmīgas teorijas (Baltijas postkoloniālisms) adaptācija, gan inovatīvas metodoloģijas izstrāde turpmākajiem pētījumiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta veidiem, kā mūsdienīgi padarīt pieejamus Latviešu folkloras krātuves multimediju materiālus un iegūtu jaunas vēstures liecības par zināšanu veidošanos. Kritiska pēckara nozares vēsture ir būtiska latviešu folkloristikas attīstībai un apguvei mūsdienās. Tāpat šī projekta pienesums būs detalizētāka laikmeta aina: atklājot senākus avotus un iegūstot jaunus datus, tas kalpos par pakāpienu citiem folkloristikas vēstures vai citu sociālo un humanitāro zinātņu projektiem. Līdzas citiem rezultātiem projekta laikā tiks izstrādāti zinātniski raksti, notiks ekspertu diskusija, akadēmiskās darbnīcas un semināri, tāpat ar padziļinātām intervijām ar kādreizējiem un pašreizējiem folkloristikas nozares pārstāvjiem tiks papildināts digitālais arhīvs garamantas.lv.

Pēdējo reizi labots: 24.02.2022 13:13:48