EN in English

Kur nava gruomotu, tur nava nikaidys gudreibys. (LFK 1263, 1051)

Projekts "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" ietvaros.

Projekta Nr.: VPP-LETONIKA-2021/1-0008

Projekta īstenošana: 20.12.2021.–19.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 1 068 000 EUR

Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Projekta partneri: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (vadošais partneris), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija

Projekta vadītāja: Ieva Garda-Rozenberga

Projekta administratīvā vadītāja: Laine Kristberga
Projekta pētnieciskā grupa: Ieva Garda-Rozenberga, Benedikts Kalnačs, Dace Bula, Artis Ostups, Digne Ūdre, Ilze Ļaksa-Timinska

Kontaktinformācija: laine.kristberga@lulfmi.lv, ideum@lulfmi.lv

Projekta mērķis: apvienojot pētniekus no dažādām humanitāro, kultūras, sociālo un vides pētījumu jomām, īstenot daudzdimensionālu un starpnozaru pētījumu par identitātes, vēstures, kultūras un vides sarežģītajām attiecībām vēsturiskos un mūsdienu kontekstos. Saskaņā ar valsts pētījumu programmas virsmērķi – veidot Latvijā iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību, kuras pamats ir demokrātiskas vērtības, latviešu valoda un kultūra, projekts tiks īstenots trīs jomās:

Projekta uzdevumi: (1) analizēt identitātes veidošanās priekšnosacījumus un attīstību mijiedarbībā ar vietu (vidi) vēsturiskā un laikmetīgā kontekstā; (2) kartēt daudzšķautņainu ainavas identitāšu attīstību, pievēršot uzmanību cilvēka veidotas vides, kultūras un dabas sinerģijai; (3) pētīt arhitektūras un vides formas, mākslinieciskās prakses, lokalitātes, vietas un piederības koncepcijas; (4) aplūkot kultūras ainavu veidošanos, jo īpaši kultūru migrācijas kontekstā.

Pēdējo reizi labots: 14.02.2022 16:09:48