EN in English

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. (LFK 556, 8465)

Folklora: teksti un izpētes vēsture (LZP, 2009-2012)

LZP projekts Nr. 09.1536

Projekta vadītāja: Baiba Krogzeme-Mosgorda

Projekta izpildītāji: Baiba Krogzeme-Mosgorda, Elga Melne, Una Smilgaine, Agrita Ozoliņa, Beatrise Reidzāne

Projekta mērķis ir folkloras tekstu, galvenokārt latviešu tautasdziesmu, pirmpublicēšana un izpēte. Ilgtermiņā plānots publicēt visus Latviešu folkloras krātuves (LFK) arhīvā savāktos tautasdziesmu tekstus, kas iegūti lielākoties pēc K. Barona "Latvju dainu" iznākšanas un līdz šim nav bijuši pieejami plašākam interesentu lokam. Šī projekta ietvaros, pirmkārt, tiks sakārtots un publicēts, akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 10. sējums, kas ietvers pilnīgu LFK savākto precību dziesmu oriģinālmateriāla pirmpublicējumu ar precību ieražu zinātnisku apcerējumu, kā arī kompaktdisku ar melodiju piemēriem. Otrkārt, tiks veikts pirmais pētījums par tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma tapšanas vēsturi – objektīvajiem un subjektīvajiem faktoriem izdevuma koncepcijas izveidē 20. gs. 50.-70. gados.

Pēdējo reizi labots: 24.02.2022 12:16:10