EN in English

Tik daudz prāta, cik vistas kājai gaļas. (LFK 1492, 541)

Folkloras materiālu publicējumi 1929–1944

A sērija: folkloras materiāli

B sērija: folkloras materiāli ar apcerējumiem

C sērija: mūzikas materiāli

Citi Latviešu folkloras krātuves izdevumi

Folkloras materiālu publicējumi 1949–


Akadēmiskais izdevums "Latviešu tautasdziesmas" (apgāds "Zinātne")
Dziesmu izlases

Vēstītājfolklora

Pasakas
Teikas
Anekdotes

Brahioloģismi

Mūzika un deja
Dažādi
Rakstu krājumi, monogrāfiski pētījumi

Grāmatas sērijās

''Novadu folklora'' (apgāds ''Zinātne'')
“Folkloristikas bibliotēka” (apgāds “Zinātne”)
''Studia humanitarica'' (LU LFMI apgāds)
''Tradicionālā mūzika Latvijā'' (LU LFMI apgāds)
''LFK krājums'' (LU LFMI apgāds)
Albumi


Humanitāro zinātņu žurnāls ''Letonica'' (LU LFMI apgāds)

Konferenču tēžu krājumi

Pēdējo reizi labots: 23.02.2022 11:02:45