EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Lasītavas grāmatas