EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Lasītavas grāmatas