EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Lasītavas grāmatas