EN in English

Skrien kā velns ar vējlukturi. (LFK 1736, 1308)

Ko dzied un stāsta Kūkās

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Mantojums
Apraksts Urtāns, J. (sast.). (2004). Ko dzied un stāsta Kūkās. Rīga: Mantojums. 112 lpp.
Pases Nr. LFK NF KO 001 2004
Numurs LFK 00098