EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Džūkstes teikas un nostāsti

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Pakalns, G. (Sast.). (2010). Džūkstes teikas un nostāsti. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK NF DŽUK 910 2010
Numurs LFK 00096