EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Jāņi latviešu Literatūrā (1978)

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Stoholma
Izdevējs Stokholmas Universitāte
Apraksts Rūķe-Draviņa, V. (1978). Jāņi latviešu literatūrā. Stoholma: Stokholmas Universitāte.
Pases Nr. LFK GG RUK 390 1978
Numurs LFK 00932