EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Baltās pēdas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Garā pupa
Apraksts Kovaļenko, S., Tretjakovs, A. (sak.). (2002). Baltās pēdas: Ludzas rajona teikas, leģendas, nostāsti. Rīga: Garā pupa. 234, [1] lpp.
Pases Nr. LFK NF BALT 400 2002
Numurs LFK 00093