EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Baltās pēdas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Garā pupa
Apraksts Kovaļenko, S., Tretjakovs, A. (sak.). (2002). Baltās pēdas: Ludzas rajona teikas, leģendas, nostāsti. Rīga: Garā pupa. 234, [1] lpp.
Pases Nr. LFK NF BALT 400 2002
Numurs LFK 00093