EN in English

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. (LFK 1459, 4036)

Jānis Zālītis: atmiņās un apcerēs, dienasgrāmatas lappusēs, vēstulēs

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Bērziņa, V. (Sast.). (1984). Jānis Zālītis: atmiņās un apcerēs, dienasgrāmatas lappusēs, vēstulēs. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK Bio JANIS 535 1984
Numurs LFK 00909