EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Kā latvietis runā...: praktiski ieteikumi valodas kultūrā

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Paegle, D., Kušķis, J. (1994). Kā latvietis runā...: praktiski ieteikumi valodas kultūrā. Rīga: Zvaigzne ABC. 157, [1] lpp.
Pases Nr. LFK LV PAE 060 1994
Numurs LFK 00818
Dāvinatājs Krontāle, Ildze;