EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Letonica, 34

Lasītavas grāmatas

Autori              
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2017). Letonica, 34. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2017-34
Numurs LFK 00789