EN in English

Priecīgs prāts un sātība, dara cilvēku bagātu. (LFK 556, 4503)

Svētupes kultūrvēsturisko vietu karte

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Ģeopolitiskās informācijas aģentūra
Apraksts Nogda, J., Vītola, I. & Zubko-Melne, A. (sast.). (2014). Svētupes kultūrvēsturisko vietu karte [karšu materiāls ar CD]. Rīga: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. 11 lapas + 1 CD.
Pases Nr. LFK Ar SVET 430 2016
Numurs LFK 00788