EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Amor vincit omnia: Konstantīns Karulis dzīvē un darbos

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Kursīte, J. (Sast.). (2017). Amor vincit omnia: Konstantīns Karulis dzīvē un darbos. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LV AMOR 720 2017
Numurs LFK 00786