EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Paliekamdziesma: Krišjānim Baronam 150

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Bībere, L. & Misiņa, M. (Sast.). (1987). Paliekamdziesma: Krišjānim Baronam 150. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK Bio PALIE 194 1987
Numurs LFK 00077