EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Latvju dainu pirmajai burtnīcai - 100

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs
Apraksts Ērglis, A. (Sast.). (1993). Latvju dainu pirmajai burtnīcai - 100. Rīga: b.i.
Pases Nr. LFK PLF LATVJU 815 1993
Numurs LFK 00075