EN in English

Ko tu grabi kā vecs kažoks. (LFK 567, 1055)

Krišjānis Barons (1835-1923)

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts bibliotēka
Apraksts Pūce, O. (Sast.). (1990). Krišjānis Barons (1835-1923): bibliogrāfisks rādītājs [1856-1988]. Rīga: Latvijas Valsts bibliotēka.
Pases Nr. LFK Bio KRIS 620 1990
Numurs LFK 00074