EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Krišjānis Barons

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Arājs, K. (Sast.). (1984). Krišjānis Barons. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK Bio KRIS 620 1984
Numurs LFK 00072