EN in English

Ar zīda diegu nevar rupju maisu lāpīt. (LFK 231, 4945)

Krišjāņa Barona piemiņai

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas PSR ZA
Apraksts Grble, V. (Sast.). (1962). Krišjāņa Barona piemiņai. Rīga: Latvijas PSR ZA.
Pases Nr. LFK Bio KRIS 620 1962
Numurs LFK 00071