EN in English

Reits gudruoks par vokoru. (LFK 508, 1454)

Krišjāņa Barona piemiņai

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas PSR ZA
Apraksts Grble, V. (Sast.). (1962). Krišjāņa Barona piemiņai. Rīga: Latvijas PSR ZA.
Pases Nr. LFK Bio KRIS 620 1962
Numurs LFK 00071