EN in English

Tik daudz prāta, cik vistas kājai gaļas. (LFK 1492, 541)

Raganu tradīcija Ziemeļaustrumu Latvijā : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai folkloristikas zinātnes nozarē latviešu mitoloģijas apakšnozarē

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK D LAIME 253 2011
Numurs LFK 00700