EN in English

Ar zīda diegu nevar rupju maisu lāpīt. (LFK 231, 4945)

Krišjānis Barons

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas PSR zinātņu akadēmijas izdevniecība
Apraksts Arājs, K. (Sast.). (1960). Krišjānis Barons. Rīga: Latvijas PSR zinātņu akadēmijas izdevniecība.
Pases Nr. LFK Bio KRIS 620 1960
Numurs LFK 00070