EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Krišjānis Barons

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas PSR zinātņu akadēmijas izdevniecība
Apraksts Arājs, K. (Sast.). (1960). Krišjānis Barons. Rīga: Latvijas PSR zinātņu akadēmijas izdevniecība.
Pases Nr. LFK Bio KRIS 620 1960
Numurs LFK 00070