EN in English

Lobuok struodoj, bet narunoj. (LFK 508, 1395)

Atmiņas: stāsta Krišjānis Barons un laikabiedri

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Arājs, K. (Sak.). (1985). Atmiņas: stāsta Krišjānis Barons un laikabiedri. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK Bio ATMI 353 1985
Numurs LFK 00063