EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Etnogrāfisku rakstu krājums

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs J. Misiņš
Apraksts Šmits, P. (1912). Etnogrāfisku rakstu krājums. Rīga: J. Misiņš.
Pases Nr. LFK Et ŠMITS 600 1912
Numurs LFK 00614