EN in English

No skopa vēl var ko izspiest, bet no tukša nevar. (LFK 393, 789)

Oliņkalna un Lokstenes pilsnovadi: 3.-15. gs. arheoloģiskie pieminekļi

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Mugurēvičs, Ē. (1977). Oliņkalna un Lokstenes pilsnovadi: 3.-15. gs. arheoloģiskie pieminekļi. Rīga: Zinātne. 142, [1] lpp.
Pases Nr. LFK Ar MUG 080 1977
Numurs LFK 00580