EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Balti aizvēsturiskajos laikos : etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Gimbutiene, M. (1994). Balti aizvēsturiskajos laikos: etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija. Rīga: Zinātne. 224, [2] lpp.
Pases Nr. LFK Ar GIMBU 570 1994
Numurs LFK 00570