EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Vīksna, M., Bendorfs, V. (2000). Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki. Rīga: Zinātne. 84 lpp.
Pases Nr. LFK PLF VIKSN 392 2000
Numurs LFK 00056