EN in English

No skopa vēl var ko izspiest, bet no tukša nevar. (LFK 393, 789)

25 latvju tautas rotaļas-dejas: mājai un skolai maziem pianistiem un dziedātājiem

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Edgars Rode
Apraksts Jurjāns, P. (1925). 25 latvju tautas rotaļas-dejas: mājai un skolai maziem pianistiem un dziedātājiem. Rīga: Edgars Rode.
Pases Nr. LFK H JURJ 730 1924
Numurs LFK 00527