EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Dseesmu pagalms: dseesmu krahjums jaukteem un wihru koreem

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs P. Behrziņa apgahdeens
Apraksts Straume, J. (1902). Dseesmu pagalms: dseesmu krahjums jaukteem un wihru koreem. Riga: P. Behrziņa apgahdeens. 216 lpp.
Pases Nr. LFK Em STRAUME 691 1902
Numurs LFK 00512