EN in English

Priecīgs prāts un sātība, dara cilvēku bagātu. (LFK 556, 4503)

Kibermuzeoloģijas attīstība: digitālo inovāciju difūzijas izpēte muzeju nozarē Latvijā

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Kultūras akadēmija
Apraksts Vikmane, Elīna (2023). Kibermuzeoloģijas attīstība: digitālo inovāciju difūzijas izpēte muzeju nozarē Latvijā / Advancing Cybermuseology: Digital Innovation Diffusion in Latvia's Museum Sector. [Promocijas darba kopsavilkums]. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija.
Pases Nr. LFK DH VIK 386 2023
Numurs LFK 05180