EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Letonica, 43

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Ostups, Artis. (Red.). (2021). Letonica, 43. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2021-43
Numurs LFK 05174