EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Letonica, 43

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Ostups, Artis. (Red.). (2021). Letonica, 43. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2021-43
Numurs LFK 05174