EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Letonica, 48

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Oga, Jānis. (Red.). (2023). Letonica, 48. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2023-48
Numurs LFK 05169