EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

AABS: Journal of Baltic Studies, 53-4

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs Routledge
Apraksts
Pases Nr. LFK TP AAB 050 2022-53/4
Numurs LFK 05161