EN in English

Blagai gūvei dīvs rogu nadūd. (LFK 1940, 2680)

Materiāli par literatūru un arhitektūru laikmetu kopsakarībās

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Materiāli par literatūru un arhitektūru laikmetu kopsakarībās. (1997). Sast. Anita Rožkalne. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MAT 831 1997
Numurs LFK 05157
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;