EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Māja/mājas: Pagātnes atmiņas - nākotnes vīzijas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Praktiskās filozofijas katedra
Apraksts Māja/mājas: Pagātnes atmiņas - nākotnes vīzijas. (1998). Rakstu krājums. Red. Jolanta Treile. Rīga: LU Praktiskās filozofijas katedra.
Pases Nr. LFK KMat MAJ 290 1998
Numurs LFK 05156
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;