EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Народна творчість та етнологія №2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Київ
Izdevējs Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
Apraksts Народна творчість та етнологія №2 (398). (2023). Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
Pases Nr. LFK Ukr NAR 576 2023-2
Numurs LFK 05155
Dāvinatājs Maksima Riļska Mākslas studiju, folkloras un etnoloģijas institūts (Ukraina, Kijiva);