EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Kultūras krustpunkti, 5. laidiens

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Kultūras akadēmija
Apraksts Kultūras krustpunkti, 5. laidiens. (2011). Sast., atb. red. J. Urtāns. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija.
Pases Nr. LFK TP KUL 354 2011-5
Numurs LFK 05149